Είστε επαγγελματίας και ψάχνετε συνεργασία; Επικοινωνήστε μαζί μας →

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

News & Blog

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της εταιρείας με την επωνυμία «STEFANOUDAKIS MEDICALS ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ- ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»
και του ιστοχώρου stefmed.eu

I. Εισαγωγή-Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ο σεβασμός στην ιδιωτικότητά σας, η προστασία και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για την ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία : «STEFANOUDAKIS MEDICALS ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Φ.Μ: 997789214, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης, αριθμός ΓΕΜΗ 00077616527000). Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων, θέτει τις κύριες αρχές αναφορικά με την σχέση των προσωπικών δεδομένων σας, με την εταιρεία μας τόσο ως προς τις συναλλαγές σας με το φυσικό μας κατάστημα όσο και κατά την επίσκεψη και συναλλαγή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στον ιστότοπο του www.stefmed.eu που ανήκει στην ως άνω επιχείρηση μας και ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Oι επιμέρους δε όροι ως προς τη χρήση αυτών για τον ιστότοπό μας, ορίζονται στην παράγραφο Πολιτική Απορρήτου, η αποδοχή και τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική για τη χρήση κάθε υπηρεσίας της εταιρείας.
Η εταιρεία μας, με το φυσικό μας κατάστημα και τον ιστοχώρο www.stefmed.eu  που δραστηριοποιείται στο χώρο των οδοντιατρικών, ιατρικών και επιστημονικών υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και στην παροχή υπηρεσιών και συγκεκριμένα α) στον σχεδιασμό, κατασκευή, διαρρύθμιση, ανακαίνιση ιατρικών και οδοντιατρικών χώρων και β) στην τεχνική υποστήριξη καινούργιων και μεταχειρισμένων ιατρικών, οδοντιατρικών και επιστημονικών συσκευών από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας μας, δεσμεύεται ως προς την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EE 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γνωστός ως GDPR), όπως εκάστοτε ισχύουν, και επίσης από το ειδικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του (Ν. 4624/2019 όπως εκάστοτε ισχύει), στοχεύοντας στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, χρηστών και πελατών της. Η Εταιρεία μας, η οποία έχει υιοθετήσει την παρούσα Πολιτική και υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, ενημερώνει, το φυσικό πρόσωπο που είναι επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για οδοντιατρικά, ιατρικά και επιστημονικά προϊόντα/ εργαλεία/ μηχανήματα ή υπηρεσίες του φυσικού καταστήματος και του ιστοτόπου μας λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία  «STEFANOUDAKIS MEDICALS ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΟ SERVICE ΙΑΤΡΙΚΟΥ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» (Α.Φ.Μ: 997789214, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου Κρήτης, αριθμός ΓΕΜΗ 00077616527000), στον οποίο ανήκει και ο ιστότοπος www.stefmed.eu που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μίνωος αρ. 32 και Γορτύνης) (Τ.Κ. 71303) με τηλέφωνα 2810-373137 και Fax: 2810-373137 και στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected].
Σε περίπτωση που επιθυμείτε οιανδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την παρούσα, επικοινωνήστε μαζί μας, μέσω email στο [email protected] ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του www.stefmed.eu μέσω της φόρμας για υποβολή ερωτήματος.

II. Τι είναι η  Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
και Δεδομένα που συλλέγει και χρησιμοποιεί η Εταιρεία
1. Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η απλή αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
2. Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε εσάς, ή μπορεί να αποδοθεί σε εσάς. Η εταιρεία μας ενδέχεται να επεξεργάζεται/συλλέγει/αποθηκεύει (και η απλή αποθήκευση νοείται ως επεξεργασία με βάση τον GDPR) προσωπικά δεδομένα, όπως:
στοιχεία ταυτότητας, δημογραφικά στοιχεία (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία επιχείρησης/νομικού προσώπου/φορέα, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου, ΑΦΜ, επάγγελμα -δραστηριότητα κ.α.) και δεξιότητες των καταναλωτών που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση και χρησιμοποίηση των πωλούμενων προϊόντων (π.χ. αμφιδέξιος, αριστερόχειρ ή δεξιόχειρ ιατρός).
δεδομένα που έχουν έναν τεχνικό χαρακτήρα, όπως είναι το email, IP, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης στο e-shop μας κ.α.
δεδομένα τρίτων όπως των συγγενών σας ή συνεργατών (λ.χ. όνομα, επίθετο, πατρώνυμο κ.α.) για την παραλαβή κατ’ εντολή σας
στοιχεία επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, e-mail) για την μεταξύ μας επικοινωνία ή για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών και διαφημιστικών δελτίων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, νέα και προσφορές,
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής, όπως πληροφορίες πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας κ.ά.,  στοιχεία του οικονομικά υποχρέου δαπάνης,
δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας,τα σχόλιά σας και τις κριτικές των προϊόντων.
Στοιχεία από τις συναλλαγές σας με εμάς, είτε μέσω των φυσικών μας καταστημάτων ή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως σημειώσεις από τις συνομιλίες μας μαζί σας, λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν παράπονα ή σχόλια που κάνετε, λεπτομέρειες σχετικά με τις αγορές που κάνατε, προϊόντα προστέθηκαν στο καλάθι σας ή αφαιρέθηκαν από αυτό, λίστα προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε (wish list), εξαργυρώσεις κουπονιών, ιστοσελίδες που επισκέπτεστε και πώς και πότε επικοινωνείτε μαζί μας, ενδιαφέροντα και προτιμήσεις αγορών.
Στοιχεία επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας ή άλλων ιστοσελίδων που περιηγηθήκατε πριν από εμάς
Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας, όταν το απαιτεί ο νόμος ή προκειμένου να τύχετε προσφορών και εκπτώσεων (όπως αντίγραφο αστυνομικής ή φοιτητικής ταυτότητας).
Τυχόν δεδομένα εικόνας και οπτικού υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας
Τυχόν ηχογραφημένες τηλεφωνικές σας κλήσεις
Δεδομένα σχετικά με αιτήματα που έχετε υποβάλλει για την άσκηση δικαιωμάτων ή παραπόνων σας
Δεδομένα σχετικά με συνημμένα βιογραφικά που υποβάλλετε μαζί με την αίτηση για εργασία στην εταιρεία μας.
3. Σε περίπτωση που λάβουμε προσωπικά δεδομένα που ανήκουν σε ειδική κατηγορία (π.χ. δεδομένα σχετιζόμενα με την κατάσταση της υγείας σας), δεσμευόμαστε να τα τηρούμε αν αυτό είναι απαραίτητο, με ακόμα μεγαλύτερη προσοχή και μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας ή με τρόπο που επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα σας είτε τηλεφωνικά (π.χ. τηλεφωνική παραγγελία), είτε διαδικτυακά (π.χ. εγγραφή ως μέλος, υποβολή διαδικτυακής παραγγελίας), είτε φυσικά (π.χ. εάν επισκεφθείτε το κατάστημά μας) σύμφωνα με τα παρακάτω. Σε περίπτωση που μας καλέσετε και αποκλειστικά για λόγους απόδειξης των τηλεφωνικών σας επικοινωνιών ή/και παραγγελιών, οι τηλεφωνικές κλήσεις που λαμβάνει και πραγματοποιεί το τηλεφωνικό μας κέντρο ενδέχεται να καταγραφούν, γεγονός που σας γνωστοποιείται νομίμως μόλις μας καλείτε, προτού μας δώσετε οποιαδήποτε προσωπική σας πληροφορία.

III. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας
Δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας χωρίς αυτή η επεξεργασία να είναι απαραίτητη και σύννομη. Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων διενεργείται ενδεικτικά κατά την περιήγησή σας ή χρήση της ιστοσελίδας, ή όταν εγγράφεστε ως μέλος ή διενεργείτε παραγγελία από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή από το φυσικό μας κατάστημα ή όταν επισκέπτεστε εκθέσεις/συνέδρια, όπου συμμετέχουμε, ή από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες / πωλητές της εταιρείας μας (πχ κατά την επίσκεψη στο χώρο του ιατρείου σας ) ή όταν υποβάλετε αίτημα για λήψη ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Επιπλέον, η Εταιρεία μας δεν θα λάβει από εσάς περισσότερα προσωπικά δεδομένα από τα απαραίτητα για τον κάθε σκοπό που τα συλλέγει, ούτε και θα γνωστοποιήσει τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός και αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την εκτέλεση εκ μέρους μας κάποιας υπηρεσίας, την παροχή της οποίας έχετε ζητήσει και σχετίζεται με τη μεταξύ μας σύμβαση πώλησης, (πχ παράδοση προϊόντος) ή η επεξεργασία από τρίτον είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας (πχ. διενέργεια πιστωτικού ελέγχου) ή αν έχετε δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή σας, ή/και όταν ο νόμος μας υποχρεώνει (πχ προς εκτέλεση κάποιας δικαστικής απόφασης, εισαγγελικής παραγγελίας κτλ.). Πέραν των δεδομένων που υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβει και να συλλέξει και τα οποία επισημαίνονται με έναν αστερίσκο (*) στην ηλεκτρονική μας σελίδα, ενδέχεται να ζητηθούν από εσάς επιπρόσθετα προαιρετικά δεδομένα που για τη βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων από εμάς υπηρεσιών. Τέλος, η Εταιρεία μας δεν πωλεί, μισθώνει ή μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές, καθώς και δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ανήλικων παιδιών, εκτός εάν έχει τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Όποτε και όπου συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να εξασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα αυτά αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία Κανονισμός [ΕΕ] 2016/679 γνωστός διεθνώς ως GDPR. Όλα τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω νόμιμους σκοπούς. Να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που το κοινοτικό ή εθνικό δίκαιο περιορίσει ή απαγορεύσει ορισμένες ενέργειες της Εταιρείας για τις οποίες χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, θα παύσουμε τη χρήση των πληροφορίων που σας αφορούν για τους σκοπούς αυτούς. Ειδικότερα, η Εταιρεία μας προχωρεί στη συλλογή και χρήση των ακολουθών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

ΙV. Κατηγορίες Προσωπικών δεδομένων
1. Αναφορικά με την καταχώρηση του λογαριασμού στο www.stefmed.eu, την εγγραφή μέλους και την ταυτοποίηση του Πελάτη:
Εν προκειμένω περιλαμβάνονται:
Όλα τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας του Πελάτη, δηλαδή α) σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), διεύθυνση email, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση χρέωσης, κωδικό πρόσβασης, δραστηριότητα -ιατρείο, ΑΦΜ και ΔΟΥ και β) σε περίπτωση νομικού προσώπου: επωνυμία επιχείρησης/νομικού προσώπου/φορέα, ονοματεπώνυμο νομίμου εκπροσώπου, έδρα, διεύθυνση χρέωσης, τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό και κινητό), διεύθυνση email, κωδικό πρόσβασης, δραστηριότητα -ιατρείο, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ., τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο (ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του) και τα οποία κρυπτογραφούνται από εμάς για την ασφάλεια των δεδομένων σας
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Αφενός το άνοιγμα του λογαριασμού μέσω του οποίου μπορείτε να βλέπετε και το ιστορικό των συναλλαγών σας, η ταυτοποίηση του Πελάτη και αφετέρου η επικοινωνία μαζί του σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής, προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσεως μαζί του (π.χ. για την καταχώρηση παραγγελίας ή της αποστολή προϊόντων, έκδοση παραστατικών πώλησης κλπ).

Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) η συγκατάθεσή σας για την εγγραφή σας και τη δημιουργία Λογαριασμού και την οικειοθελή χορήγηση των δεδομένων σας που είναι προαιρετικά για το σκοπό αυτό.
β) το έννομο συμφέρον μας για την ασφάλεια του λογαριασμού σας και την ταυτοποίησής σας όπου απαιτείται, που είναι και προς όφελός σας για την αποφυγή απάτης ή περιστατικού ασφαλείας
γ) εκτέλεση όρων  της μεταξύ μας σύμβασης που διέπουν τη δημιουργία – διαχείριση και λειτουργίες του Λογαριασμού σας
2. Αναφορικά με την επικοινωνία με τον Πελάτη:
Περιλαμβάνονται:
Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά ή κινητά), διευθύνσεις (ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές), καθώς και κάθε στοιχείο επικοινωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων του Πελάτη, τα οποία παρέχονται οικειοθελώς από τον ίδιο (ή από πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του)
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Εν γένει κάθε επικοινωνία με τον Πελάτη σε οποιαδήποτε περίπτωση συναλλακτικής σχέσης, όπως ενδεικτικά η πώληση και παράδοση προϊόντων για λήψη, διαχείριση και εκτέλεση παραγγελίας που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά, η παροχή συναφών συμβουλών και προτάσεων αγοράς.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας ή παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών (ενδεικτικά συμβουλών) .
3. Αναφορικά με τη Λήψη, Διαχείριση και Εκτέλεση της παραγγελίας σας που υποβλήθηκε στο www.stefmed.eu ή τηλεφωνικά ή στο φυσικό μας κατάστημα ή μέσω των πωλητών/συνεργατών μας στο δικό σας επαγγελματικό χώρο (ενδεικτικά στο οδοντιατρείο ιατρού-πελάτη μας ) ή σε συνέδρια/σεμινάρια:
Περιλαμβάνονται:
Τα δεδομένα, τα οποία εισάγονται ή μας παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη, σχετικά με την ταυτοπροσωπία, την επικοινωνία μαζί του (όνομα, επώνυμο, επωνυμία επιχείρησης/νομικού προσώπου/φορέα, κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, email, διεύθυνση παράδοσης) και τις δεξιότητες του που σχετίζονται άμεσα με τη χρήση και χρησιμοποίηση των πωλούμενων προϊόντων (π.χ. αμφιδέξιος, αριστερόχειρ ή δεξιόχειρ ιατρός) καθώς και την καταγραφή ανά παραγγελία κάθε στοιχείου σχετικά με αυτήν, ήτοι καταγραφή διευθύνσεων αποστολής και χρέωσης, τρόπων πληρωμής (όπως στοιχεία πληρωμής και κάρτας), ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία παραγγελίας, περιγραφή προϊόντων (ποσότητα, τιμολόγηση κλπ), τόπος παράδοσης, επεξεργασία και εν γένει διαχείριση παραγγελιών, μηνύματα και ενημερώσεις από/προς τον Πελάτη σχετικά με την παραγγελία ή την υπηρεσία καθώς και ιστορικό προηγούμενων υπηρεσιών / παραγγελιών.
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η εκτέλεση των υπηρεσιών των παραγγελιών και των συμβάσεων που έχει ζητήσει ο Πελάτης, καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία. Ο σκοπός συλλογής και χρήσης του ιστορικού έγκειται στην ταχύτερη εξυπηρέτηση του Πελάτη (εύκολη επαναπαραγγελία προϊόντων) αλλά και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του τελευταίου, μέσω της εξατομίκευσης των υπηρεσιών ανά πελάτη (πχ. Επιβράβευση προς συχνούς Πελάτες ή αυτούς που αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα που μπορεί να βρίσκονται σε προσφορά, κλπ.).
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας.
β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων.
γ) έννομο συμφέρον για είσπραξη τιμήματος αγοράς, ανίχνευση τυχόν απάτης η οποία ωφελεί και εσάς σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να σας εξαπατήσει πχ με τη χρήση των δεδομένων πληρωμής σας,
4. Αναφορικά με την πιστοποίηση και ελέγχου πληρωμών:
Περιλαμβάνονται:
Τα δεδομένα τα οποία παρέχει ο πάροχος πληρωμών κατ’ εντολήν του Πελάτη (π.χ. Τράπεζα ή Paypal ή Viva payments ή revolut) προς το www.stefmed.eu. Ενδεικτικά στην πληρωμή με Paypal ή με Viva Payments ή με revolut παρέχονται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του κατόχου λογαριασμού και το email του λογαριασμού που έγινε η πληρωμή, για πληρωμή με πιστωτική κάρτα παρέχεται μεταξύ άλλων μέρος του αριθμού της κάρτας.
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Ο έλεγχος και πιστοποίηση των πληρωμών και η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ), καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) η εκτέλεση της συμβατικής σχέσης που αναλαμβάνει η Εταιρεία να εκπληρώσει προς εσάς στο πλαίσιο της σύμβασης αγοραπωλησίας.
β) η συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της εταιρείας προς τήρηση των φορολογικών ρυθμίσεων και διατάξεων
γ) έννομο συμφέρον για είσπραξη τιμήματος αγοράς, ανίχνευση τυχόν απάτης η οποία ωφελεί και εσάς σε περίπτωση που κάποιος αποπειραθεί να σας εξαπατήσει πχ με τη χρήση των δεδομένων πληρωμής σας
5. Αναφορικά με την σχέση του Πελάτη με τις υπηρεσίες ή το προσωπικό της Εταιρείας
Περιλαμβάνεται:
Κάθε καταχώρηση μηνυμάτων, σε οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή, με όλες τις πληροφορίες που μπορεί αυτή να εμπεριέχει, η οποία έχει πραγματοποιηθεί στο φυσικό μας κατάστημα ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, τηλεφώνου, μέσω του ιστοχώρου της Εταιρείας ή μέσω των εξουσιοδοτημένων πωλητών/συνεργατών μας στον δικό σας επαγγελματικό χώρο (πχ. Στη φόρμα επικοινωνίας, αξιολογήσεις, παράπονα κλπ) ή έχουν γίνει σε τρίτους ιστότοπους ή εφαρμογές ή υπηρεσίες στο διαδίκτυο και η οποία μπορεί να αφορά ενδεικτικά: σχόλια, αιτήματα, παράπονα, αξιολογήσεις, προτάσεις, ερωτήσεις κλπ. Τα εν λόγω δεδομένα που περιέχουν δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συναλλαγών και πληροφορίες σχετικά με αιτήματά σας ή συμβουλές παρέχονται οικειοθελώς από τον Πελάτη πρίν ή κατά την παραγγελία, ή με την επικοινωνία του τελευταίου με το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και απο Μεταφορικές Εταιρείες ή απο τους κατασκευαστές των προϊόντων.
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η διεκπεραίωση των αιτημάτων του Πελάτη, η βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας, τόσο στο φυσικό μας κατάστημα όσο και στο www.stefmed.eu καθώς και η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ).
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των πελατών πριν και μετά την πώληση, για ανταπόκριση μας σε ερωτήματά σας που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
β) το έννομο συμφέρον της εταιρείας να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας που μας υποβάλετε μέσω διαφόρων διαύλων επικοινωνίας, να βελτιστοποιεί τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης των πελατών της και να παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί της καθώς και να διαχειρίζεται το οποιοδήποτε ζήτημά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση και τις ανάγκες τους που είναι προς όφελος και του υποκειμένου και το οποίο ευλόγως αναμένεται από τα υποκείμενα.
Ως προς τη χρήση του ιστοτόπου μας κάθε χρήστης δύναται να εναντιωθεί (opt-out) οποτεδήποτε από την πρόσβαση σε προσωπικά του στοιχεία για τον σκοπό αυτό όπως π.χ. για τα δεδομένα της καρτέλας των αγορών του για την εξυπηρέτησή του, δηλώνοντάς το προς το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών ή με επικοινωνία με την Εταιρεία σε όλα τα μέσα επικοινωνίας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω.
γ) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας
δ) η συγκατάθεση του πελάτη για λήψη επικοινωνίας από την Εταιρεία προς τον σκοπό αυτό, όταν ζητάει ο ίδιος από την Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί του
6. Αναφορικά με την προσπέλαση ή τη χρήση των ιστότοπων του www.stefmed.eu
Μπορεί να περιλαμβάνουν:
Για κάθε προσπέλαση ή χρήση, τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address), τον τύπο σύνδεσης δικτύου (π.χ. Wi-Fi, 3G) και τον πάροχο ή την ηλεκτρονική διαδρομή από το διακομιστή, δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο Πελάτης ως στοιχεία αναγνωρίσεως θέσεως (πχ. web browser, λειτουργικό σύστημα συσκευής), Ημερομηνία και ώρα την στιγμή της εισόδου στον ιστότοπο, τον όγκο δεδομένων που στάλθηκαν σε bytes, τα οποία συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) της Εταιρείας, ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιεί το προσωπικό του stefmed.eu ή εν γένει απο από δημόσια προσβάσιμες πηγές, περιλαμβανομένων των κοινωνικών δικτύων και των μηχανών αναζήτησης. Τα εν λόγω δεδομένα είναι καταρχήν ανώνυμα στατιστικά χρήσης και επισκεψιμότητας, τα οποία όμως σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες ή στοιχεία του Πελάτη ή ακόμη και μόνα τους, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του Πελάτη.
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η προστασία των δικαιωμάτων της εταιρείας καθώς και του προσωπικού της, η εν γένει ασφάλεια των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ).
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα
β) έννομο συμφέρον της εταιρείας για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασίας.
7. Αναφορικά με την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη
Περιλαμβάνεται:
Κάθε πληροφορία η οποία είναι αναγκαία για την για την παράδοση ή επιστροφή των προϊόντων από / προς τον Πελάτη από τις Μεταφορικές εταιρείες και η οποία παρέχεται οικειοθελώς απο τον Πελάτη, απο Μεταφορικές Εταιρείες ή και απο Τελωνειακές ή Φορολογικές Αρχές της Ελλάδας ή άλλης χώρας.
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η διεκπεραίωση των παραγγελιών του Πελάτη, η βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας καθώς και η συμμόρφωση της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας προς τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας που σχετίζεται και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας.
β) εκτέλεση σύμβασης εφόσον επικοινωνείτε μαζί μας ειδικά για τη διαχείριση ζητημάτων που αφορούν στην παραγγελία σας
8. Αναφορικά με προωθητικές ενέργειες προς τον Πελάτη σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εκδηλώσεις μας, καθώς και για άλλους σκοπούς προώθησης όπως αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)/ προσφορών, Web push notifications, Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς:
Περιλαμβάνονται:
Τα δεδομένα ταυτοποίησης επικοινωνίας, τις προτιμήσεις και τα στοιχεία των συναλλαγών σας, τα οποία παρέχονται από τον Πελάτη (με τη συγκατάθεσή του) ή από κοινωνικά δίκτυα τα οποία έχουν διαφημιστικό προφίλ του Πελάτη, δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας, δεδομένα αγορών και συναλλαγής, δεδομένα προφίλ, δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα cookies, ή/και συνδυασμό των ανωτέρω. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες Newsletter του www.stefmed.eu μπορείτε να λαμβάνετε ενημέρωση, εφόσον το επιλέξετε, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή μέσω sms στο κινητό σας τηλέφωνο ή μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα για προϊόντα και προσφορές και υπηρεσίες του φυσικού αλλά και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Επίσης ανάλογα με την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για τις προσφορές μας, τα νέα, τη wish list σας και το καλάθι αγορών σας. Η Εταιρεία τέλος επεξεργάζεται Δεδομένα σας, σε περίπτωση που συμφωνείτε να συμμετάσχετε  σε διαγωνισμούς που διεξάγει, για να σας ειδοποιεί αν είστε νικητής του διαγωνισμού και να σας παραδώσει το δώρο σας
Σκοπός Συλλογής και Χρήσης: Η εν γένει προώθηση και διαφήμιση οδοντιατρικών, ιατρικών και επιστημονικών υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων και υπηρεσιών της Εταιρείας (σχεδιασμός, κατασκευή, διαρρύθμιση, ανακαίνιση ιατρικών και οδοντιατρικών χώρων και τεχνική υποστήριξη καινούργιων και μεταχειρισμένων ιατρικών, οδοντιατρικών και επιστημονικών συσκευών από εξειδικευμένους μηχανικούς της εταιρείας μας) καθώς και η συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν παρέχει ή ακόμη και άρει σε οποιοδήποτε στάδιο την συγκατάθεση του, μέσω σχετικών συνδέσμων στα ενημερωτικά μηνύματα ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας, διακόπτεται η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους.
Σε κάθε περίπτωση, όταν η συγκατάθεση του Πελάτη/ Χρήστη δίνεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (κατάρτιση προφίλ), η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του ιδίου, μόνο για να παρέχει σε εκείνον εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) Η ρητή συγκατάθεση στις περιπτώσεις που μας χορηγείτε οικειοθελώς τα δεδομένα σας, που μας εξουσιοδοτείτε να σας αποστέλλουμε τα newsletter και προσωποποιημένες πληροφορίες μέσω email, sms, εφαρμογών (τύπου viber) και άλλων πολυμέσων ή στο φυσικό μας κατάστημα ή κατά την επίσκεψή μας στον επαγγελματικό σας χώρο (πχ ιατρείο ή συνάντηση σε συνέδριο-έκθεση) με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας .
β) Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να επεξεργάζεται τα δεδομένα των πελατών της που χορηγήθηκαν σε εμάς στο πλαίσιο αγοράς ή άλλης συναλλαγής μαζί μας για το σκοπό της άμεσης εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης για συναφή προϊόντα ή σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας (opt-out) με το πάτημα του κουμπιού διαγραφής (unsubscribe) στο email ή στο μήνυμα στο κινητό ή επικοινωνώντας μαζί μας ή υποβάλλοντάς μας αίτηση στο φυσικό μας κατάστημα ή στη φόρμα επικοινωνίας του www.stefmed.eu
Επιπλέον θεωρούμε ότι έχουμε το έννομο συμφέρον να καταρτίσουμε ένα προφίλ με τις πληροφορίες που έχουμε για εσάς (πχ το ιστορικό των αγορών σας, τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγησή σας στο e-shop και τις εν γένεις αγορές σας είτε από το φυσικό κατάστημα είτε από τους πωλητές μας κατά την επισκεψή τους στο ιατρείο σας) αλλά και με βάση τις αγορές σας και τη διάδρασή σας με τα newsletters, την δραστηριότητα σας ( πχ ως προς του οδοντιάτρους/ εν γένει ιατρούς), καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι και για εσάς επωφελής καθόσον μας διευκολύνετε να σας παρέχουμε προσωποποιημένη και εξειδικευμένη πληροφόρηση.
Τέλος το έννομο συμφέρον μας μπορεί να περιλαμβάνει αιτήματα έρευνας και αξιολόγησης προς εσάς με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων προκειμένου να μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας προς εσάς. Αυτά τα μηνύματα δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με μήνυμα κειμένου (SMS). Έχουμε νόμιμο συμφέρον να το πράξουμε, καθώς αυτό βοηθά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας να είναι πιο συναφή με εσάς. Φυσικά, είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε να λάβετε αυτά τα αιτήματα από εμάς ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας τις προτιμήσεις σας στο λογαριασμό σας στο διαδίκτυο.
9. Περιήγηση στο Διαδικτυακό Τόπο – Cookies
Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, με την περιήγησή σας στο www.stefmed.eu την εγγραφή λογαριασμού σας στο Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Newsletter, την υποβολή παραγγελίας και αγοράς από Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που σας αφορούν, είτε μέσω cookies είτε απευθείας από εσάς που μας τα χορηγείτε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούμε μπορείτε να ανατρέξετε στην πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.
Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι:
α) συμμόρφωση με νομική υποχρέωση για ασφάλεια της πληροφορίας και την εμπιστευτικότητα
β) έννομο συμφέρον για την ασφάλεια των δικτύων και την αποτροπή της απάτης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα, για την επιχειρησιακή μας συνέχεια, την αναβάθμιση των συστημάτων μας και συνεργατών μας, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και την διαχείριση και βελτιστοποίηση των τεχνικών συστημάτων, των εμπορικών διαδικασιών μας, επεξεργασίες που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των υποκειμένων τα οποία ευλόγως αναμένουν ότι για τον σκοπό αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί η επεξεργασίας.

IV. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων:
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται κατά τα ανωτέρω, μπορούν να έχουν:
Το προσωπικό μας τόσο του φυσικού καταστήματος αλλά και του www.stefmed.eu καθώς και οι πωλητές μας που σας επισκέπτονται στον επαγγελματικό σας χώρο (πχ ιατρεία σας) ή σας συναντούν σε συνέδρια/σεμινάρια/εκθέσεις ή εξωτερικοί συνεργάτες όπως λογιστές ή τεχνικοί, δεσμευόμενοι πλήρως από ρήτρα εμπιστευτικότητας- δήλωση απορρήτου με την Εταιρεία, σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα δεδομένα.
Οι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας που παρέχουν υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης του hardware ή/και του λογισμικού, καθώς και υπηρεσίες διαχείρισης του ηλεκτρονικού καταστήματος και των ιστότοπων, δεσμευόμενοι από σύμβαση εμπιστευτικότητας με την Εταιρεία, μπορεί να έχουν πρόσβαση σε μέρος των ανωτέρω αναφερόμενων δεδομένων.
Οι συνεργαζόμενες Μεταφορικές Εταιρείες (πχ Elta Courier), μπορεί να έχουν πρόσβαση στις με αριθμό 1, 3, 7 και εν μέρει στην με αριθμό 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων, οι οποίες, ως εκτελούσες την επεξεργασία κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της Εταιρείας μας, ταυτοποιούν τον πελάτη για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και παράδοσης σε εσάς των προϊόντων, διαχειρίζονται και διεκπεραιώνουν τις αποστολές των παραγγελιών σας. Επίσης εκτελούν την παραλαβή και παράδοση σε εσάς προϊόντων που επιστρέφετε λόγω υπαναχώρησης ή επιστροφής.
Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία με τον Πελάτη, όπως ενδεικτικά email providers, SMS providers, τηλεφωνικοί πάροχοι και υπηρεσίες social media (Facebook , Instagram, Linkedin, Google κλπ) / messaging, μπορεί να έχουν πρόσβαση εν μέρει στις με αριθμό 1- 8 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.
Οι πάροχοι πληρωμών (Τράπεζες, Paypal, Viva Payments, revolut κλπ.), μπορεί να έχουν πρόσβαση στις με αριθμό 1, 2, 3, 4, 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.
Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ή/και βελτίωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, μπορεί να έχουν πρόσβαση εν μέρει στις με αριθμό 2 και 5 ανωτέρω αναφερόμενες κατηγορίες δεδομένων.
Με εταιρείες διαφήμισης και marketing
Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης
Tα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Να σημειωθεί ότι τρίτα πρόσωπα ως Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας θα λάβουν από εμάς τα ελάχιστα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται και έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (GDPR).

V. Δικαιώματα Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων (Πελάτη/Χρήστη)
Η Εταιρεία παρέχει στα υποκείμενα των δεδομένων πλήρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους, όπως τούτα προβλέπονται στον GDPR. Ειδικώς, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να ζητούν:
1. Την πρόσβαση στα δικαιώματά τους (πληροφορίες για την επεξεργασία)
2. Την λήψη αντιγράφου τηρούμενων προσωπικών δεδομένων (άρθρο 15 GDPR)
3. Τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων
4. Τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων που έχουν παράσχει (άρθρο 17 GDPR)
5. Τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων
6. Τη φορητότητα των προσωπικών τους δεδομένων
7. Να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων
8. Την ανάκληση της συγκατάθεσης τους, σε περίπτωση που έχει δοθεί τέτοια οποτεδήποτε χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκληση της (ενδεικτικά επιλέγοντας να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Marketing, τροποποιώντας ανά πάσα στιγμή τις επιλογές σας στον λογαριασμό χρήστη (my profile) των Δικτυακών μας Τόπων.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο φυσικό μας κατάστημα ή στο www.stefmed.eu:
στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]
μέσω της φόρμας για υποβολή ερωτήματος
Στο φυσικό μας κατάστημα: Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μίνωος αρ. 32 και Γορτύνης, (Τ.Κ. 71303)
Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών.
Εφόσον ο Πελάτης θεωρεί ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά του, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παρέχεται σε εκείνον το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των δικαιωμάτων του (Ιστοσελίδα : www.dpa.gr,  Ταχυδρομική Διεύθυνση : Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό κέντρο : +30 210 6475600, fax : +30 210 6475628       e-mail: [email protected])

VI. Υποχρεώσεις Υποκειμένου Προσωπικών Δεδομένων (Πελάτη/Χρήστη)
Ο Χρήστης ή Πελάτης του www.stefmed.eu, αλλά και του φυσικού μας καταστήματος μέσω της γνωστοποίησης των προσωπικών του δεδομένων καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τα ανωτέρω, αποδέχεται τους όρους χρήσης αυτών, κατά την παρούσα Πολιτική Προστασίας.
Ο Πελάτης/Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι οφείλει να παράσχει προς την εταιρεία μας τα ακριβή και ορθά δεδομένα και στοιχεία του, ενώ σε περίπτωση αλλαγής αυτών, υποχρεούται να προβαίνει σε άμεση σχετική γνωστοποίηση προς εμάς επικοινωνώντας με έναν από τους παραπάνω τρόπους που αναφέραμε.

VII. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων
Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων του Πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω, καθορίζεται αφενός από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες της Εταιρείας προς τον Πελάτη, και αφετέρου από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική κλπ). Σε κάθε περίπτωση το χρονικό αυτό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα Έτη. Ο εν λόγω χρονικός περιορισμός δεν ισχύει:
1. Για όσο χρονικό διάστημα ο Πελάτης διατηρεί λογαριασμό στο www.stefmed.gr. Σε περίπτωση δε ύπαρξης οιασδήποτε εκκρεμότητας με τον Πελάτη, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, έως και την επίλυση αυτής.
2. Εάν τούτο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για νομικούς, φορολογικούς, ελεγκτικούς και λογιστικούς σκοπούς.
3. Για κάθε περίπτωση εν γένει της προάσπισης των εννόμων συμφερόντων της εταιρείας καθώς και της ασφάλειας των συναλλαγών (αποτροπή περιστατικών απάτης κλπ), καθώς και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με την ισχύουσα Νομοθεσία.
Όλα τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς θα διαγράφονται σε περίπτωση που επιλέξετε να διαγράψετε το Λογαριασμό σας από το www.stefmed.eu ή σε περίπτωση που μας το ζητήσετε εσείς να το κάνουμε (μέσω email ή αντίστοιχης έγγραφης φόρμας), εκτός εάν υποχρεούμαστε να τηρήσουμε όλα ή ορισμένα εξ αυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα βάσει νόμου (π.χ. αναφορικά με τα φορολογικά παραστατικά των πωλήσεων προς εσάς).

VIII. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό
Η Εταιρεία ενδεχομένως να χρειαστεί να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη της σε τρίτες χώρες ή σε διεθνή οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και παρέχεται ρητή συγκατάθεσή του Πελάτη στην Εταιρεία ή υφίσταται σχετική υποχρέωση από το νόμο/διεθνή σύμβαση, ή εάν είναι απαραίτητη η εν λόγω διαβίβαση στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και σε κάθε περίπτωση διασφάλισης της προστασίας των δικαιωμάτων της Εταιρείας.

IX. Ασφάλεια των Δεδομένων σας
Η εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των πελατών τoυ και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας του, ενώ έχει λάβει και όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται παραπάνω. Μόλις η εταιρεία λάβει τα στοιχεία σας, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε αυτά.
Αποθήκευση Αρχείων σε Φυσική Μορφή: Η εταιρεία μας μπορεί να τηρεί αρχεία σε φυσική, έγχαρτη μορφή, τα οποία περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (όπως τιμολόγια, φόρμες συγκατάθεσης κλπ.) Τηρούμε αυτά τα αρχεία σε φυλασσόμενους χώρους που προστατεύονται από κλειδαριές και στους οποίους έχουν πρόσβαση μόνο όσοι υπάλληλοι ή συνεργάτες μας χρειάζεται για σκοπούς που περιγράφονται στη σύμβαση εργασίας τους. Τέλος, για την καταστροφή φυσικών αρχείων χρησιμοποιούμε καταστροφέα εγγράφων, ώστε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να αποκτήσει οποιοσδήποτε πρόσβαση σε αυτά, χωρίς να είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς.
Ηλεκτρονική Αποθήκευση: Κάποιες προσωπικές σας πληροφορίες θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων των ιστοτόπων που διατηρούμε. Το δίκτυό μας προστατεύεται επιπλέον από προστασία απέναντι σε ιούς (antivirus) και τοίχο προστασίας (firewall).
Μεταφορά αρχείων: Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας (browser) είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά ένας τρόπος κλειδώματος της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.
Στοιχεία Καρτών: Επιπλέον, δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των καρτών σας που χρησιμοποιείτε μέσω web. Τα στοιχεία των καρτών σας δεν είναι ορατά στην εταιρεία μας, διότι μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλές τραπεζικό περιβάλλον για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Παράλληλα, οφείλετε και εσείς να λαμβάνετε κάθε δυνατό μέτρο για να μην αποκτήσουν τρίτοι πρόσβαση στο λογαριασμό σας, όπως για παράδειγμα να μην γνωστοποιείτε τον κωδικός πρόσβασής σας.Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις και αρχές, εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Ειδικότερα ως προς τα μέτρα ασφαλείας των cookies που εφαρμόζουμε βλ. αναλυτικά στο www.stefmed.eu (Πολιτική προστασίας Cookies)

X. Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να επικαιροποιείται ανά διαστήματα σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Γι’ αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά αυτή τη σελίδα.

ΧΙ. Επικοινωνήστε μαζί μας
Πριν πλοηγηθείτε στον Δικτυακό Tόπο ή κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, όπως για παράδειγμα εγγραφή στην Υπηρεσία Newsletter, άνοιγμα Λογαριασμού Μέλους ή αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, σας καλούμε να συμβουλευτείτε και την παρούσα Πολιτική και να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Σε περίπτωση ωστόσο που επιθυμείτε κάποια διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη ή απορία, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας με τους κάτωθι τρόπους επικοινωνίας :
στην  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: [email protected]
μέσω της φόρμας για υποβολή ερωτήματος στο www.stefmed.eu
Στο φυσικό μας κατάστημα – ταχυδρομική διεύθυνση: Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Μίνωος 32 και Γορτύνης (τκ 71303)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

×